טופס 5 טופס בדיקת נגישות השירות – באירועים בפני קהל

טופס 6 טופס לפטור מביצוע התאמות נגישות בשירותי אינטרנט בשל מגבלות טכנולוגיות

טופס 8 טופס בדיקת נגישות השירות בשירותי הסעדה

טופס 2 טופס בדיקת נגישות השירות כללי

טופס 4 טופס בדיקת נגישות השירות – בשירותי הארחה