חוקים תקנות ותקנים – מבנים תשתיות וסביבה (מתו"ס)

 

סוג שם מסמך תאריך מקדם הקובץ
חוק התאמות נגישות לאדם עם מוגבלות בבניין מגורים - חוק המקרקעין
חוק פרק ה'1: סידורים מיוחדים לנכים בבניינים ציבוריים ופרק ה'1א': נגישות 8.8.2005
חוק חוק המקרקעין תשכ"ט 1969 סעיף 59ג 31.12.2009
חוק חוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד 1964 16.6.2008
חוק חוק התכנון והבנייה סעיפים נבחרים
חוק חוק התכנון והבניה חלק כא בריכות שחיה
חוק חוק הרשויות המקומיות - סידורים לנכים
חוק חוק הגא, תשיא 1951
תקנה תקנות להתאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין 11.11.2013
תקנה התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים תשע"ב - 2011 14.2.2013
תקנה תקנות התאמות נגישות לאתר שמנהלת קקל - תשס"ח 2008 21.9.2008
תקנה תקנות התכנון והבניה חלק ג, פרק ח סימן כט התקנת מעלית ומעלון בבנין מגורים קיים 22.9.2008
תקנה תקנות הגא - תשע"ו 2016
תקנה תקנות התכנון והבנייה תוספת שנייה חלק ח1 פרק א בניין ציבורי חדש 8.3.2009
תקנה תקנות נגישות בניין מגורים חדש
תקנה תקנות התכנון והבניה היתר לעבודה מצומצמת לצורך הנגשה 18.2.2013
תקנה תקנות התאמות נגישות במוסד חינוך קיים - תשע"א 2011
תקנה תקנות התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם - תשע"ו 2016
תקנה תקנות התאמות נגישות לשירותי הכשרה מקצועית - תשע"ה 2014
תקנה התאמות נגישות למוסדות להשכלה גבוהה קיימים - התשע"ז 2016
תקנה תקנות התכנון והבניה התקנת מקומות חניה
תקנה תקנות הסדרת מקומות רחצה תשס"ד 2004
תקנה תקנות השתתפות המדינה במימון התאמות - תשס"ו 2006
תקנה אסופת תקנות התאמות נגישות למקום ציבורי שהינו בניין קיים-תשע"ב 2011 - כולל הפניות לאיזכורים מהחוק
תקן ת.י. 2252 חלק 1 - משטחי הרמה, מעלונים אנכיים
תקן ת.י. 2252 חלק 2 - משטחי הרמה, מעלונים משופעים
תקן ת.י. 2481 חלק 70 מעליות דרישות נגישות יולי 2004
תקן ת.י. 1918 חלק 1- נגישות הסביבה הבנויה - עקרונות ודרישות כלליות דצמבר 2008
תקן ת.י. 1918 חלק 2 - נגישות הסביבה הבנויה הסביבה שמחוץ לבניין אוקטובר 2012
תקן ת.י. 1918 חלק 3.1 - נגישות הסביבה הבנויה - פנים הבניין דרישות בסיסיות אוגוסט 2006
תקן ת.י. 1918 חלק 3.2 - נגישות הסביבה הבנויה - פנים הבניין דרישות משלימות אוגוסט 2006
תקן ת.י. 1918 חלק 4 - נגישות הסביבה הבנויה - תקשורת מרץ 2015
תקן ת"י 1918 חלק 6 - נגישות הסביבה הבנויה - מוגבלות ראיה
מידע ת.י. 1498 מתקני משחקים
מידע ת.י. 5990 - התקני שמע לרמזורים - חלק 1
מידע ת.י. 5990 - התקני שמע לרמזורים - חלק 2