טופס 83 אישור של מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה לסיום ביצוע תכנית פעולה

טופס 84 פטור מביצוע התאמות נגישות במקום שאינו בניין עקב סיבות הנדסיות

טופס 85 טופס לפטור מביצוע התאמות נגישות במקום שאינו בניין עקב פגיעה מהותית באופיו המיוחד של המקום

טופס 81 רשימת מקומות קיימים שאינם בניינים להנגשה

טופס 82 אישור של מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה לתכנית פעולה