טופס 34 טופס בדיקה מצומצמת בבניין קיים לזכאים לפטור לפי התוספת השנייה

טופס 35 הצהרה על ביצוע הנגשה בבניין ציבורי קיים

טופס 36 פטור מביצוע התאמות נגישות בבנייין ציבורי קיים עקב סיבות הנדסיות

טופס 37 פטור מביצוע התאמות נגישות בבניין ציבורי קיים עקב פגיעה מהותית באופיו המיוחד של הבניין

טופס 31 רשימת בניינים ציבוריים קיימים להנגשה

טופס 32 הצהרה על בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

טופס 33 1 בדיקת נגישות כללית לבניין ציבורי קיים צק ליסט