חוקים תקנות ותקנים – שירות

סוג שם מסמך תאריך מקדם הקובץ
תקנה התאמות נגישות לשירות, התשע"ג-2013 13.10.2016
תקן ת"י 5568 קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט מרץ 2013
מידע אסופת תקנות הנגישות לשירות. נובמבר 2016