חניות נכים לרכב גבוה עם מעבר משותף בניצב לכיוון הנסיעה

חניות נכים לרכב רגיל וגבוה בזוית 30 למדרכה

חניות נכים לרכב רגיל וגבוה עם מעבר משותף במקביל לכיוון הנסיעה

חניות נכים לרכב רגיל עם מעבר משותף בניצב לכיוון הנסיעה