החוקים והתקנות השונים קובעים מתי קיימת חובה להתייעץ עם מורשי הנגישות ומתי חובה לקבל את אישורים. במקרים רבים, בשל מורכבות מלאכת ההנגשה מומלץ (אם כי לא חובה) להתייעץ עם המורשים.

מורשי נגישות נושאים תעודה מיוחדת של מורשי נגישות המוענקת על ידי משרד הכלכלה לאחר שעמדו בתנאים אותם קובע החוק, הכוללים בין היתר, הכשרה מקצועית, עמידה בבחינות ורישום בפנקס מורשי נגישות.

מורשה נגישות מטעמנו ילווה את הנגשת המבנה משלבי הייעוץ והתכנון ועד יישום הדרישות בשטח, בהתאם לצרכי הלקוח.

לאחר יישום דרישות הנגישות בהתאם לחוות הדעת של מורשה נגישות יקבל בית העסק אות עסק נגיש בו יוכל להתהדר בחזית העסק.

אנו מציעים שירותי הנגשה הן בתחום נגישות מתו"ס והן בתחום נגישות השירות.

נגישות מתו"ס עוסקת בהנגשת הסביבה הבנויה, שכן ישנה חשיבות כי המבנה יהיה נגיש וכך גם הגישה אליו וסביבתו. על כן שאנו בוחנים את נגישות המבנה אנו מתייחסים הן ליכולת של אדם בעל מוגבלות להגיע למבנה והן ליכולת להתנייד במבנה באופן עצמאי ומכובד. כך גם אנו נבחן את האפשרות של אותו אדם להתנהל באופן עצמאי בשטחים הפתוחים בסביבה הבנויה כדוגמת פארקים, מתקני ספורט ובתי עלמין.

נגישות השירות עוסקת בהנגשת המקומות בהם ניתן שירות לציבור והנגשת אופן אספקת השירות לאנשים עם מוגבלות במסגרת השירות הניתן לכלל הציבור, כך שיוכלו לצרוך את השירות באופן עצמאי ומכובד, במקום ובמועד שבו הוא ניתן לכלל הציבור.