משרדנו מציע שירותי הנגשה הן בתחום נגישות מתו"ס והן בתחום נגישות השירות.

השירות כולל:

  • ייעוץ נגישות למבנים חדשים ולמבנים קיימים.
  • סקר נגישות למבנים חדשים ומבנים קיימים.
  • אישור נגישות לבתי עסק.
  • אישור נגישות להיתרי בנייה.
  • אישור נגישות לטופס 4 (טופס אכלוס).
  • תכנון, פיקוח וביצוע התאמות נגישות.

הנגשת מבני ציבור לדוגמא:

  • הנגשת מוסדות להשכלה.
  • הנגשת בתי ספר.
  • הנגשת מרפאות.
  • הנגשת מוסדות בריאות וכו'.